FANDOM


Elf
Varsti päraste seda kui Algamath andis maailma, Relnabar tekitas taeva ning Paacum pani puud kasvama, tekkis maale rass, mida ükski jumal polnud oodanud. Need olid Urahid. Keegi ei tea kuidas ja kuna tulid Urahid, kuid kui nad tulid oli neil vaba maa tegutseda. Hakkasid tekkima Urahite asulad, mis jaotusid kolmeks piirkonnaks - osad läksid elama Kõrbe impeeriumi aladele, osad elutsesid Kesk mäestikul ning ülejäänud elasid metsades. Nad elasid oma pikki eluaastaid võideldes nende ainsa vaenlasega - loodusega. See asi iseloomustas Uraheid kõige rohkem, igavene võitlus - võitlus vabaduse eest. Muidugi ei saa keegi looduse jõude võita, kuigi Urahid olid väga silmapaistvad sõjamehed. Paarisaja aastaga langes Urahite arv umbes pooleteise tuhandeni ja seda kiskjate, mürgiste taimede ja loodusõnnetuste tõttu. Sellel hetkel otsustas saatusejumal Akios, et Urahite saatus pole välja surra ning ta pani Urahid kinni Raudlinna, kus loodusega nad enam ei saanud kohtuda. Umbes sel ajal lõi Algamath esimesed inimesed ja need hakkasid elutsema looduses, millest kord juba sõda oli läbi käinud ja ka Paacum, loodusejumal otsustas neid aidata. Inimesed elasid lahingu üle. Peale seda, kui teised jumalad teada said Akiose tegudest, otsustas õhujumal Vultura aidata Urahite rahvast. Urahid polnud õnnelikud vangis, ilma vabaduseta - vabaduseta võidelda oma maa eest. Niisiis kandis Vultura oma tiibadel iga Urahi Raudlinnast välja, tolleaegsesse Kesk mäestikku. Sellest ajast hakkasid Urahid kutsuma end vahel õhurahvaks. Vulturale tuli vastu veejumall Braghlot ning aitas samuti Urahite rahvast, teades et lõpuks puhkeb Urahite ja inimeste vahel sõda. Selle aja jooksul olid inimesed palju arenenud ning ka tule saladuse oli Neris neile avaldanud, kuid sõjaliselt poleks nad ka suures ülekaalus suutnud Uraheid võita. Braghlot tõstis mere alt välja suure saare ning kinkis selle Urahitele, koos laevadega, millest sai alguse meresõidu oskus. Kuid legendid räägivad et esimesed laevad ei jõudnud kunagi pärale. Keegi ei tea kas laevad uppusid või ei suutnud enam maismaal elavad Urahit vett kannatada, igal juhul Urahid kadusid. Paari aasta pärast sai teatavaks et need Urahid õppisid meres elama ja asusid elama piklikule saarele Braghloti tehtud saare kõrval. Hiljem maakoore liikudes ühines see saareke suure Braghloti saarega ning tekkis Ilus maa. Neist Urahitest said vee haldjad. Ülejäänud Urahid ujusid laevadega Ilusa maa algmetele. Seal nad jagunesid regioonidesse, oma eelmiste elupaikade järgi ning ajapikku arenesid neist kliima ja teiste muutuste tõttu haldjad. Kuid kui elanike arv jälle tõusis, ei mahtunud Urahid sinna enam ära. Osa Urahitest - enamus neist olid Kõrbe-Urahid - sõitsid Ilusalt maal minema. Tol ajal ei teatud kuhu nad sõitsid, kuid praegu me teame, et nad sõitsid Kadunud maale. Sellepärast ongi Kadunud maa elanikel tumedam nahk.